เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 41
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 9 9 18
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 213 75 288
ขอทานไทย 0 0 0
ขอทานต่างด้าว 2 7 9
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 112 46 158
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 334 130 464
เขมร 0 3 3
พม่า 1 1 2
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 1 3 4
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 69 39 108
ผู้พิการ 75 31 106
ผู้ป่วยทางจิตเวช 163 60 223
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 8 7 15
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
313543 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295