เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 42 Slideshow Image 43 Slideshow Image 45
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 8 9 17
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 199 75 274
ขอทานไทย 1 0 1
ขอทานต่างด้าว 1 2 3
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 126 61 187
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 334 145 479
เขมร 3 0 3
พม่า 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 1 1 2
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 72 44 116
ผู้พิการ 26 5 31
ผู้ป่วยทางจิตเวช 166 76 242
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 57 19 76
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
360097 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295