เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 42 Slideshow Image 43 Slideshow Image 45
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    งบทดลอง มี.ค. 63  
    ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563  
    เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2563 การซื้อประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่ เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กรมพ  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริหารภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563  
    บัญชีรายการพัสดุอาหารและราคาแนบท้ายใบเสนอราคา ตามเอกสารประกวดราคา  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563  
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิกา  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่ เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563  
    รายงานงบทดลอง ม.ค. 63  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
    รายงานงบทดลอง ธ.ค. 62  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
360079 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295